Da li ste se nekad zapitali koliko znate o pneumaticima? Pripremili smo Vam nekoliko opštih tehničkih objašnjenja.

DEFINICIJA AUTOPNEUMATIKE I AUTOGUME

Autopneumatika (u nastavku pneumatika) je deo točka koji povezuje vozilo sa putem i omogućava prenos sila i momenata koji se javljaju u nalegajućoj površini kad vozilo stoji ili se kreće. Razlikujemo dve vrste pneumatika:

1. Tubeless pneumatika se sastoji od plašta, naplatka i ventila sa zaštitnom kapicom, i vazduha koji puni naplatak.
2. Tube type pneumatika se sastoji od plašta, naplatka, gume s ventilom i zaštitnom kapicom, pneumatika za poluteretna i teretna vozila i štitnika i vazduha koji puni gumu.

Autoguma je sastavni deo pneumatike – gumeni delovi i armature su spojeni u jednu celinu.

PODACI NA GUMAMA

Na bočnoj strani Vaše gume nalaze se sve informacije koje treba da znate o gumi. Sve gume (nezavisno od proizvođača) moraju da imaju ove podatke:

ŠIRINA GUME se odnosi na širinu gume merenu u milimetrima od jedne do druge bočne strane. Ova guma je široka 275mm.

VISINA POPREČNOG PRESEKA je odnos visine i širine gume. Oznaka 40 označava da je visina jednaka 40% širine gume.

KONSTRUKCIJA Vam govori na koji način je guma izrađena. Oznaka “R” označava radijalnu gumu, što znači da su tanke kordne niti koje izgrađuju slojeve karkase (koja čini unutrašnjost gume) postavljene radijalno u gumi.

PREČNIK NAPLATKA je prečnik točka od jednog do drugog kraja. Prečnik ovog točka je 18 cola (1col=25.4mm).

INDEX NOSIVOSTI (LOAD INDEX – LI) je broj koji označava maksimalno opterećenje (izraženo u kilogramima) koje guma može da podnese kad je propisno napumpana. Oznaka “99” znači da guma može da podnese maksimalno opterećenje od 775 kg.

SIMBOL BRZINE (SPEED INDEX – SI) je broj koji označava najveću dozvoljenu brzinu za tu gumu. Oznaka “Y” znači da guma može da podnese maksimalnu dozvoljenu brzinu od 300 km/h.

pneumatici1

DATUM PROIZVODNJE je četvorocifreni broj koji označava nedelju i godinu proizvodnje gume. Nedelja proizvodnje ove gume je 02 (druga nedelja), a godina 00 (2000.g).

pneumatici2

OZNAČAVANJE ZIMSKIH GUMA:
pneumatici3Zimska guma je na svom boku označena sledećim oznakama:
* MS, M+S ili M&S
* oznaka pahuljice snega

ODRŽAVANJE GUME

Šta možete sami:
* pumpanje gume
* proveravanje gazne površine gume
Za šta se morate obratiti vulkanizeru:
* balansiranje guma
* centriranje vozila
* rotacija guma
* popravljanje guma

ozn_guma

Pumpanje guma

Propisani pritisak je ključni faktor za sigurnu vožnju i duži vek trajanja guma. Preporučuje se provera pritiska u gumama najmanje jednom mesečno, preciznim ispitivačem pritiska. Obavezno proverite pritisak dok su gume hladne i u stanju mirovanja neko vreme. Ako vozite, pa makar i jedan kilometar, to će uzrokovati porast pritiska u gumi i dati Vam pogrešna očitavanja.

Proveravanje gazne površine gume

Sve gume za putnička vozila, srednja dostavna vozila, lagane kamione i teretna vozila imaju indikatore istrošenosti gazne površine.
Indikatori su smešteni u kanalima gazne površine na nekoliko mesta jednako po obimu gume. Kad je guma istrošena do te mere da bilo koji od indikatora dođe u istu ravan sa šarom, vreme je da se guma promeni.

Balansiranje guma

Neizbalansirane gume uzrokuju vibraciju koja može dovesti do zamora vozača, preuranjene ili nepravilne istrošenosti guma, i nepotrebnog trošenja vešanja Vašeg automobila. Gume se prvi put moraju balansirati kad se montiraju, ili kad se ponovno stavljaju posle popravke. Balansiranje guma mora se proveravati na prvi znak vibracije.

Centriranje vozila

Vozilo je propisno centrirano kad su sve komponente vešanja i upravljačkog mehanizma stabilne, i kad guma sa točkom funkcioniše dobro. Ako ste primetili nejednako trošenje guma, to može biti uzrokovano pogrešno centriranim vozilom, i morate se obratiti stručnjaku za pomoć.

Rotacija guma

Iako većina ljudi može sama da rotira gume, lakše je i brže to prepustiti stručnjaku. U Vašem priručniku za vozilo navedeno je kako i kada pravilno rotirati gume. Ako nije navedeno koliko često je potrebno rotirati gume, opšte pravilo je rotiranje guma na svakih 5000 do 7000km.

Popravljanje guma

Popravljanje guma poželjno je prepustiti stručnjaku. Pravilna popravka uključuje skidanje gume sa naplatka (za temeljan pregled i proveravanje štete), i krpljenje rupa koje se mogu zapušiti prema ograničenjima i uputstvima za popravke.

Istrošenost ramena gume: NEDOVOLJAN PRITISAK U GUMI
Ako guma izgleda tako, možda pritisak nije dovoljan. Najgori neprijatelj gume je nepravilan pritisak. Nedovoljan pritisak smanjuje vek trajanja gazne površine zato što se povećava trošenje gazne površine na spoljnim ivicama gume.

To, takođe, stvara i višak toplote koja umanjuje trajnost. Na kraju, smanjuje ekonomičnost potrošnje goriva zbog povećanog kliznog otpora (zbog mekih guma vozilo više troši). Redovno proveravajte imaju li Vaše gume propisan pritisak.

Istrošenost sredine gume: PRETERAN PRITISAK U GUMI
Ako je pritisak u gumi preteran, najveće opterećenje je na sredini gazne površine i ona se troši brže nego spoljne ivice.

Nazubljene ivice: POGREŠNO CENTRIRANJE
Imaju li rubovi gazne površine nazubljeni izgled? Takav izgled nastaje zbog nekontrolisanog trenja gume o putnu površinu. Rešenje ovog problema je korekcija centriranja.

Zašto se leti vozi sa letnjim, a zimi sa zimskim gumama?

Gazni sloj letne gume kod niskih temperatura otvrdne, pa je zato ležanje na putu lošije, a put kočenja duži. Gazni sloj zimske gume mekši je i garantuje dobro ležanje na putu i kod niskih temperatura, ali se zato na vrućem asfaltu brzo troši. Letnje gume treba zameniti novima kad dubina kanala dezena bude manja od 3 mm.

Zimske gume imaju dodatnu oznaku MS i osiguravaju najveću sigurnost ako su montirane na sva četiri točka. U našim klimatskim uslovima preporučujemo zamenu letnjih guma zimskim u novembru, odnosno najkasnije kad se temperatura spusti ispod 7°C.

Kako čuvati gume?
* gume čuvajte na suvom, hladnom i tamnom mestu
* zaštitite ih od benzina, ulja i masti
* gume ne perite mlazovima vode pod visokim pritiskom

Smem li da “mešam” tipove guma na svom vozilu?
Gume s različitim oznakama dimenzija, konstrukcijama i nivoima istrošenosti mogu da utiču na rukovanje vozilom i njegovu stabilnost. Za najbolje ukupne performanse preporučljivo ja da sve gume budu istih dimenzija, konstrukcije (radijalne ili dijagonalne) i brzinskog razreda.

Ako se gume s različitim brzinskim razredima montiraju na vozilo, one koje imaju iste dimenzije, tip i brzinski razred moraju da se stave na istu osovinu, a gume s nižim brzinskim razredom će biti odlučujući faktor za dozvoljenu brzinu vozila. Nikad nemojte kombinovati radijalnu i dijagonalnu gumu na istoj osovini.

Moram li sadašnje gume da zamenim gumama istih dimenzija?
Gume se uvek moraju zameniti onim koje imaju iste oznake dimenzija ili odobrenim opcijama – prema preporuci proizvođača vozila.

Mogu li moje navike u vožnji da utiču na vek trajanja gume?
Da, mogu. Evo nekoliko uputstava za povećavanje životnog veka Vaših guma:
* Ne vozite brzo – vožnja pri velikim brzinama stvara višak toplote. Ta toplota povećava brzinu trošenja gume i smanjuje njen vek trajanja.
* Izbegavajte nagle okrete u krivinama i na uglovima, naglo kretanje i panično zaustavljanje
* Nemojte voziti po ivicama puta, preko ivičnjaka ili drugih prepreka
* Nevidljiva oštećenja se sabiraju i pokazuju tek posle nekog vremena, obično u najnepogodnijem trenutku. Ako prepreku ne možete zaobići, pređite preko nje što sporije i pod pravim uglom.
* Pridržavajte se najvećeg dopuštenog opterećenja, a pritom računajte i na težinu koju prikolica prenosi na kuku za vuču vozila.

Da li moje nove gume zahtevaju neki poseban tretman?
Vaše nove gume sigurno će Vam pružiti drukčiji osjećaj od starih. Vozite pažljivo dok se ne naviknete na njihove performanse i rukovanje njima. Posebno budite pažljivi pri kočenju, ubrzavanju, kad ste u škripcu ili kad vozite po kiši, jer će upravo u takvim situacijama razlike biti najuočljivije.