Air Intake & Carburettor Cleaner

Sprej za čišćenje – eliminiše nečistoće i naslage u sistemu za dovod vazduha u razvodnik i sa vidljivih delova karburatora.

Osobine:

 • Rastvara i uklanja nečistoće vrlo brzo;
 • Jak mlaz spreja pomaže u radu sa sredstvom;
 • Čisti karburator i usisnu granu i karburator bez rastavljanja
 • Rastvara smolu, lakove i naslage
 • Ne oštećuje katalizatore

Primena:

 • Za vidljive delove karburatora;
 • Kod sistema usisavanja vazduha benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem i sa karburatorom;
 • Kod leptira gasa i prigusnice
 • Na PCV ventilu.

Karakteristike:

 • Izgled: Bezbojna transparentna tečnost,
 • Gustina na 15 °C : 0,850 kg/dm3
 • Tačka paljenja : <21°C
 • Noseći gas : propan

Pakovanje:

W54179 – 12×500 ml

Uputstvo na pakovanju:

Samo za profesionalnu upotrebu

Za motore sa karburatorom: Za čišćenje vidljivih delova: Skinite filter za vazduh, i pokrenite motor da se zagreje. Postavite prigusnicu o otvoren položaj. Kada je motor topao, prskajte kroz usisnu granu na prljave delove. Prskajte sa intervalima. Ako je potrebno, ubrzajte proces kako bi izbegli gušenje motora. Nastavite sve dok svi delovi nisu čisti.

Kod usisne grane/leptira gasa: Skinite filter za vazduh, i pokrenite motor da se zagreje. Postavite prigusnicu o otvoren položaj. Kada je motor topao, prskajte kroz usisnu granu na prljave delove sa intervalima. Prskajte na leptir gasa. Ako je potrebno, ubrzajte proces kako bi izbegli gušenje motora. U slučaju sistema sa direktnim ubrizgavanjem sa ventilom protoka vazduha, otvorite ventil rukom ako je neophodno.

Automatska prigusnica: Ukloniti filter vazduha. Sa uključenim motorom poprskajte oba kraja prigusnice prilikom njenog ručnog otvaranja i zatvaranja.

PCV (pozitivan sistem ventilacije kartera): isključite stranu na kojoj je karter u PCV. Ubacite produžnu cevčicu u otvoreni kraj ventila i prskati dok se ventil kreće napred-nazad. Pokrenite motor i prskajte u ventil nekoliko puta da se ispere do kraja.

Kategorija: